Retningslinier for ansøgning om tilskud

Under Gentofte Børnevenner er der oprettet ialt 5 fonde, der har til formål at uddele støtte til aktiviteter, projekter m.v., der falder inden for de enkelte fondes støtteformål. Der kan uopfordret indsendes ansøgninger om støtte fra fondene.

GERTIE WANDELFONDEN
Støttemidler fra denne fond gives til fortrinsvis små, overskuelige og hyggelige aktiviteter, projekter m.v. til glæde for børnene i institutioner organiseret under Gentofte Børnevenner. Der tildeles højest kr. 2.500 til hel eller delvis dækning. Tildelte støttemidler udbetales, når der er fremsendt dokumentation for projektets/aktivitetens gennemførelse.

UDDANNELSESFONDEN
Støttemidler fra denne fond gives til efteruddannelse samt anden relevant kursusaktivitet for ledere/souschefer/afdelingsledere og personale i dag- og specialinstitutioner organiseret under Gentofte Børnevenner. Der tildeles højest kr. 15.000 til hel eller delvis dækning af sådanne aktiviteter. Tildelte støttemidler udbetales, når der er fremsendt dokumentation for projektets/aktivitetens gennemførelse.
P.t. er det ikke muligt at søge midler i uddannelsesfonden, idet alle midlerne går til lederuddannelse, bestyrelseskurser samt seminarer for medarbejdere i vores institutioner.

JUBILÆUMSFONDEN
Støttemidler fra denne fond gives til at markere væsentlige jubilæumsår for foreningen Gentofte Børnevenner samt de dag- og specialinstiutioner, der er tilknyttet foreningen. Tildelte støttemidler udbetales, når der er fremsendt dokumentation for jubilæets gennemførelse.

BØRN- OG NATURFONDEN
Støttemidler fra denne fond gives til aktiviteter/projekter, der styrker relationen mellem børn og natur i institutioner organiseret under Gentofte Børnevenner. Tildelte støttemidler udbetales, når der er fremsendt dokumentation for projektets/aktivitetens gennemførelse.

ØSTERLEDFONDEN
Støttemidler fra denne fond gives til aktiviteter, der relaterer sig til projekter/aktiviteter for støttekrævende personer i specialinstitutioner organiseret under Gentofte Børnevenner.

Alle fondsansøgninger behandles på Hovedbestyrelsesmøder i april og oktober, og der gives svar umiddelbart herefter.

Ansøgninger sendes til:
Grethe Leth-Espensen
T: 39 65 11 06
M: 61 60 25 53
E: ge@gbv.dk