Uddannelse i GBV

Det er svært at spå om fremtiden, men at der sker mange forandringer i vores institutioner er sikkert. Vi tilbyder som noget nyt en række uddannelser for såvel ledelser, bestyrelsesmed- lemmer og medarbejdere i vores institutioner. Dette for at understøtte de forandringsprocesser, der finder sted, for at kunne bevare en høj kvalitet og samtidigt sikre et vedvarende fokus på børnenes trivsel og udvikling, forældreinvolvering og et højt fagligt niveau hos vores ledere og medarbejdere. Vi har i samarbejde med Copenhagen Coaching Center (CCC) udviklet 3 forskellige uddannelsesforløb, som skal bidrage til at skabe innovative institutioner i balance og udvikling. Omdrejningspunktet for udviklingen af uddannelsesforløbene har været høj kvalitet og faglig tyngde.
CCC har gennem en årrække lavet bestyrelsesuddannelser og udviklingsforløb for efterskoler og brugsforeninger samt diplom og masteruddannelser i ledelse og coaching for skoler og daginstitutioner. Endvidere er de involveret i forandringsprocesser i en række kommuner efter skolereformen samt i Region Hovedstaden i forbindelse med blandt andet hospitalsfusioner og andre forandringsprocesser.
Et vigtigt element ved de udbudte uddannelsesforløb er, at tiltagene er eksible, så de kan tilrettelægges og tilpasses den enkelte institutions og bestyrelses behov og muligheder.