Lukkedage i institutionerne

Lukkedage i de selvejende institutioner! I den seneste tid er der opstået en del uklarhed om mulighederne for lukkedage i de selvejende institutioner – herunder navnlig om selvejende institutioner er forpligtet til at holde lukket i præcis det samme omfang som de kommunale.

Nye i hovedbestyrelsen

Nye medlemmer i hovedbestyrelsen. Mandag den 14. maj afholdte Gentofte Børnevenner ordinær generalforsamling i foreningens lokaler beliggende på Smakkegårdsvej 71. Bestyrelsen havde foreslået genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Bo Baltzersen og Søren Michaelsen, der begge blev enstemmigt genvalgt.

50 års jubilæum

Tillykke til endnu et visionært Gertie Wandel initiativ. Den 8. juni fejrer Gentofte Håndarbejdsværksted sit 50 års jubilæum. Værkstedet er blot et af flere visionære initiativer, som Gertie Wandel søsatte på handicapområdet i sin tid som formand for Gentofte Børnevenner.

Hoveder i blød

Refleksorier betyder hoveder i blød – Sammen med professor cand.psych Dorthe Staunæs, DPU/Århus Universitet har praktikere, politikere og meningsdannere har over to dage i april måned delt visioner, tanker og holdninger i forhold til ledelseskulturen i selvejende institutioner.

Portræt af en leder

Portræt af en leder: Naturen som det pædagogiske grundlag. Vi tegner et portræt af Vivi Fischer, der er leder i Børn & Miljø på Skovvej.