Motorikforløb

Nu har jeres institution været igennem et skønt motorikforløb varetaget af pædagog og bevægelseskonsulent Fie Illum, og alle forældre inviteres derfor til et oplæg om, hvordan I kan få den gode trend til at blive en del af hverdagen hjemme i familierne.

Ændring af regler om magtanvendelse

Socialministeriet har udsendt en nye bekendtgørelser om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor børn og unge, voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven.

Krav om APV til frivillige?

”Kravet om APV skaber unødigt bureaukrati, som i sidste ende stiller sig i vejen for det frivillige arbejde, som udføres”- udtaler beskæftigelsesministeren.