Overførsel af overskud

Kære alle,

Vi har modtaget vedlagte afgørelse af 15. maj 2014 fra Statsforvaltningen, som vi fremsender til jeres orientering og fordi vi mener, at I skal være opmærksomme på, at Gentofte Kommune aftaleretligt kan være forpligtet overfor jer i forhold til overførsel af overskud.