Foredrag 2014 & 2015

Det er med stor glæde, at Institutionsrådet byder velkommen til vinterens foredragsrække for forældre, personale og ledere i Gentofte Børnevenners institutioner. Vi håber aftenerne vil bibringe jer en masse ny viden at tage med hjem.

Hovedbestyrelsen

Det er med beklagelse og forståelse at bestyrelsesmedlem Christina Gregart og næstformand Jan Winge, af personlige årsager, udtræder af hovedbestyrelsen pr. 10.oktober 2014.

Indtil næste generalforsamling indtræder suppleanter Bo Baltzersen og Nikolai Klausen.