Aftale med FRIE er opsagt

Vi kan hermed orientere jer om, at Gentofte Børnevenner den 28. december 2014 har opsagt sin administrationsaftale med FRIE. Vi er bundet af aftalen i et år frem, således at den først ophører fuldt og endeligt ved udgangen af 2015. Derfor fortsætter samarbejdet med FRIE uændret det næste år.