Flot regnskab 2014

Generalforsamling i Gentofte Børnevenner blev afholdt den 11.maj på Smakkegårdsvej. Der var et pænt fremmøde og der var, igen i år, plads til kommentarer og spørgsmål fra de fremmødte.

SPIA endelig på plads

Det er en stor fornøjelse at administrationsaftalen med SPIA nu endelig er kommet på plads fra 1.maj 2015. Det betyder at samtlige Gentofte Børnevenner institutioner nu vil blive administreret af SPIA.

FRIE senest nyt

Som bekendt er Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem blevet erklæret konkurs den 4. maj. GBV's administrationsaftale er indgået med Fonden Frie Børnehaver - Børn og Service, som forventes også at gå konkurs i løbet af nogle dage.

FRIE erklæret konkurs!

Som I alle er bekendt med, har Gentofte Børnevenner tilbage i december 2014 valgt at opsige samarbejdet med FRIE med virkning fra 1. januar 2016.