Vel tilrettelagt og meget relevant bestyrelseskursus

Den 17. november var 27 bestyrelsesmedlemmer mødt op i konferencesalen på Smakkegårdsvej for at blive klogere på bestyrelsesarbejdet i en selvejende institution under Gentofte Børnevenner. Kurset tilbydes alle bestyrelsesmedlemmer og er en del af Gentofte Børnevenners nye uddannelseskoncept.

Ledelseskonference den 1. april 2017

Gentofte Børnevenner holder Ledelseskonferencen 1 gang om året. Deltagerne har alle år været ledere, souschefer og forældrerepræsentanter fra institutionsbestyrelserne. Som noget nyt i år har vi valgt at åbne konferencen for alle, dvs.

Kom til juletræsfest i Gentofte Børnevenner

Den 4. december 2016, kl. 10.30 – 12.00 holder Gentofte Børnevenner traditionen tro juletræsfest i vores julepyntede hus på Smakkegårdsvej 71. I år med underholdning af MEK PEK’s ÅH ABE juleshow.