Debatmøde med kommunalpolitikere 31.10.17

I forbindelse med kommunalvalget i november ønsker GENTOFTE BØRNEVENNER at sætte fokus på børneområdet.
Vi har derfor inviteret en række politikere til at fortælle om deres visioner på børneområdet for de næste fire år samt en drøftelse af de udfordringer, vi ser.