Pædagogisk konference: Legen frem! UDSOLGT

Gentofte Børnevenner inviterer personale og ledelse i alle vores medlemsinstitutioner til en inspirerende aften om leg og legens betydning samt pædagogens rolle i den forbindelse. Invitationen, pakket ind som en gave, er blevet leveret til personalestuerne her de sidste par dage.