Hovedbestyrelsen

Gentofte Børnevenners hovedbestyrelse behandler overordnede sager af administrativ og organisatorisk karakter, behandler spørgsmål og dispositioner vedrørende foreningens ejendomme, tilser udarbejdelsen af og godkender foreningens driftsbudgetter og regnskaber, ansættelsesforhold, serviceaftaler og andre spørgsmål af driftsmæssig karakter.

Anne Busk Ebbesen
Anne er leder i Adelaide Vuggestue og Børnehave og har været medlem af hovedbestyrelsen siden 2014.
Vibeke Klostergaard
Vibeke Klostergaard er leder i Børnehaven Globus og har været medlem af hovedbestyrelsen siden 2015.
Bo Baltzersen - næstformand
Bo sidder i bestyrelsen på Østerled og har været formand for bestyrelsen i Ellegården. Har været medlem af hovedbestyrelsen siden 1998.
Theresa Moltke - Formand
Theresa er jurist og er bestyrelsesmedlem i Grøndalshuset. Theresa har været medlem af hovedbestyrelsen siden 2013 og som formand siden 2016.
Freja Yoginii
Freja Yoginii er pædagog i Børn & Miljø og har været medlem af hovedbestyrelsen siden 2015.
Johannes P. Bøggild
Johannes P. Bøggild er medlem i Brobækhus' bestyrelse og har været medlem af hovedbestyrelsen siden 2016.
Kasper Madsen
Formand i Børnehuset Højgården siden 2016. Valgt som suppleant i Hovedbestyrelsen 2017. Indtrådt i Hovedbestyrelsen december 2017. Født: 1983