Årskonference 2018

ÅRSKONFERENCE 2018

Årskonferencen finder i 2018 sted lørdag den 14. april kl. 12.30 på Schæffergården i Gentofte. Årskonferencen er for ledere, souschefer, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i de selvejende institutioner under Gentofte Børnevenner og sigter i år mod at sætte fokus på leg og sprog, der kan styrke børnenes trivsel og samtidig skabe et kompetenceløft for medarbejderne, ligesom vi sætter fokus på forældreinvolvering, som kan bidrage til at skabe innovative institutioner i balance og udvikling. Årskonferencen er også med til at skabe rum for at netværke og skabe relationer på tværs.

Programmet er følgende:
Kl. 12.30 – 13.00
Indskrivning på konferencen

Kl. 13.00 – 13.15
Åbning af konferencen

Kl. 13.15 – 14.45
Slip legen fri
MADS BRODERSEN fra VENDS

Kl. 15.15 – 16.15
Sproget skal leges og sanses
LOTTE SALLING
Børnebogsforfatter og foredragsholder

Kl. 16.30 – 17.50
Forældreinvolvering
KIRSTEN BIRK OLSEN
Følgeskabet

Kl. 17.50 – 18.15
Politikeroplæg
MICHAEL FENGER
Kommunalbestyrelsen

Kl. 18.15 – 18.30
Afrunding

Kl. 18.30 er der velkomstdrink i Pejsestuen. Kl. 19.00 – 23.00 Middag med vin, kaffe m.m. samt underholdning ved Bobo Moreno. Tilmelding: Tilmeld dig på www.gbv.nemtilmeld.dk senest den 28. marts med angivelse af navn og e-mail på dem, der deltager fra jeres institution.
Prisen for deltagelse på hele konferencen er kr. 450 pr. deltager. Ønsker man kun at deltage i dagsarrangementet er prisen kr. 200, og ønsker man kun at deltage i aftenarrangementet, er prisen kr. 250. De institutioner, der tilmelder flere end 4 deltagere, får 50% rabat på alle deltagere ud over 4.

Vi glæder os til et stort fremmøde på Schæffergården.