Gratis førstehjælpskurser i september

Førstehjælp til børn - 3 timers kursus - for personale og forældre med børn i Gentofte Børnevenners institutioner.

Gentofte Børnevenner har i samarbejde med Tryg Fonden igen i år den glæde at invitere jer til et 3 timers førstehjælpskursus målrettet børn og ulykker. Kurset er gratis. Deltagerantallet for hvert kursus er 15 - 16 personer.

Kurserne omhandler følgende:
- Livreddende førstehjælp til bevidstløse børn (luftvejshåndtering).
- Genoplivning af børn.
- Håndtering af generelle livstruende tilstande hos børn, herunder blokerede luftveje, hovedskader og blødninger.
- Håndtering af hverdagens småskader (flænger, sår, bistik).
- Førstehjælp ved forbrændinger - feberkramper - forgiftninger.
- Førstehjælp ved allergiske reaktion og allergisk chok.

Kurserne ligger på følgende dage:

Tirsdag den 6. september kl. 17.15 – 20.15
Tirsdag den 13. september kl. 17.15 – 20.15
Tirsdag den 20. september kl. 17.15 – 20.15

Førstehjælpskurserne afholdes hos Gentofte Børnevenner, Smakkegårdsvej 71, Gentofte. Undervisningen varetages af brandmand
Michael Brandt (www.mbrandt.dk, mibrandt73@gmail.com, mobil 3122 7482)

Kunne du tænke dig at deltage, så send en mail til Grethe Leth-Espensen på ge@gbv.dk eller ring på tlf. 3965 1106.