Når 2 bliver til 1

Solen skinnede torsdag den 1. september, og det var der en rigtig god grund til. For det var dagen, hvor Adelaide Børnehave og Adelaide Vuggestue skulle lægges sammen. Mange måneders forberedelse var gået forud for denne store dag, som blev fejret på legepladsen. Leder Anne Busk Ebbesen takkede børn, forældre og personalet for deres hjælp og forståelse gennem de sidste mange måneders forberedelse, og Borgmester Hans Toft klippede snoren mellem børnehaven og vuggestuen, og lågen kunne nu officielt åbnes og børnene strømme igennem. Det var en dejlig indvielsesfest for både små og store.