VirksomhedsJordemoderen

Gentofte Børnevenner igangsætter pilotprojekt for at skabe en højere grad af trivsel og tryghed for gravide og barslende medarbejdere i Gentofte Børnevenners institutioner

Gentofte Børnevenner har igangsat et pilotprojekt med firmaet VirksomhedsJordemoderen. Pilotprojektet indebærer, at 2 af Gentofte Børnevenners institutioner har valgt at give alle gravide og barslende medarbejdere mulighed for at komme i kontakt med en jordemoder alle ugens dage mellem kl. 7.00 og kl. 23.00 alle årets dage. De gravide og barslende har også mulighed for at maile til Virksomhedsjordemoderen med mere generelle spørgsmål, der så bliver besvaret indenfor 24 timer. Formålet med pilotprojektet er, at undersøge om Virksomhedsjordemoderen er et værdifuldt og meningsfuldt personalegode for institutionerne i Gentofte Børnevenner samt at undersøge, om anvendelsen af Virksomhedsjordemoderordningen har en effekt på den enkelte institutions sygefravær. Jordemødrene tilknyttet Virksomhedsjordemoderen er underlagt tavshedspligt, og må derfor ikke videregive de oplysninger, som jordemoderen kommer i besiddelse af til hverken Gentofte Børnevenner eller til medarbejdere i den tilmeldte institution. Pilotprojektet kører fra 1. september 2016 til 1. september 2017. Pilotprojektet bliver evalueret undervejs, idet alle gravide og barslende, der benytter sig af ordningen anonymt får 5 spørgsmål de skal besvare, hver gang de benytter sig af ordningen.