Lederuddannelse i Gentofte Børnevenner er i fuld gang

12 ledere, souschefer og ledertalenter er i fuld gang med Modul 1 på vores lederuddannelse. Her er billeder fra deres 2. undervisningsdag på Modul 1 "Det coachende og personlige lederskab", hvor de arbejder med at udvikle deres evne til at spørge og lytte kvalificeret og herigennem styrke deres dialogiske kapacitet. De arbejder med at få en større selvindsigt for derigennem i højere grad at kunne håndtere pres og forandringer. De arbejder med kognitive spørgsmålstyper og dialogformer, for at skabe indsigt, præcision og stabilitet i deres institution. Kontakt direktør Sabina Holm Larsen, hvis du ønsker at høre mere om Gentofte Børnevenners lederuddannelse, som er udviklet i samarbejde med Copenhagen Coaching Center.
Foto: Rie Neuchs