Lederuddannelse i Gentofte Børnevenner er i fuld gang