Ledelseskonference den 1. april 2017

Gentofte Børnevenner holder Ledelseskonferencen 1 gang om året. Deltagerne har alle år været ledere, souschefer og forældrerepræsentanter fra institutionsbestyrelserne. Som noget nyt i år har vi valgt at åbne konferencen for alle, dvs. at alle medarbejdere i vores institutioner også er velkomne.

Programmet ser således ud:
Kl. 12.30 – 13.00 – Indskrivning
Kl. 13.00 – 13.30 – Velkommen
Kl. 13.30 – 15.00 - Oplæg SE-Klinikken v/Christina Malling Strømsted og Stina Krakau
Workshoppen giver, gennem korte teorioplæg, casebeskrivelse og deltagernes aktive medvirkende i øvelser og lege, et overordnet indblik i, hvordan vi forstår børns adfærd og reaktionsmønstre og hvordan uhensigtsmæssige mønstre omkring barnet kan brydes. Yderligere vil er blive givet en kort introduktion til, hvordan den voksnes/fagpersonens egen relationskompetence og reaktionsmønster er særdeles vigtig i arbejdet med børn.
Kl. 15.00 – 15.30 - Kaffe og kagepause
Kl. 15.30 – 17.00 - Oplæg ved sprogforsker Justin Marcussen-Brown
Oplægget tager udgangspunkt i hvordan børn tilegner sig sprog og preliteracy og giver nogle fif til, hvordan man kan understøtte barnets sprogmiljø rent fysisk. Oplægget afsluttes med en lille workshop, hvor pædagoger og forældre skal reflektere over det eksisterende sprogmiljø på stuerne i institutionerne. Hver institution skal medbringe billeder af deres stuer inklusiv billeder af læsehjørnet/hvor der nu læses bøger, bogudstillingen/bogreoloen, og børnenes øvrige legeområder på stuerne.
Kl. 17.00 – 17.30 - Kaffepause
Kl. 17.30 – 18.30 - Leg med sprog med Marianne Iben Hansen
Sprog skal opleves, ikke kun forstås med hovedet. Sprog er også lækre lyde, en lyst i munden og en puls i kroppen. Rim og rytme åbner især ind til det musikalske, legende og sanselige i sproget, som taler umiddelbart til børn. Marianne Iben Hansen, som er forfatter til en lang række rimede billedbøger, inviterer på inspirationstur i sit sproglige univers.
Kl. 18.30 – 19.00 - Velkomstdrink
Kl. 19.00 – ????? - Middag og hygge inkl. hemmeligt underholdningsindslag

Tilmelding sker på: www.gbv.nemtilmeld.dk