Tilbageblik på året der er gået

2016 har været et spændende år i Gentofte Børnevenner med mange forandringer og nye tiltag.

Vi har afholdt fastelavnsfest, plantedag, sommerkoncert, mostpresningsdag og juletræsfest for forældre og børn med altid stor tilslutning og højt humør, ligesom vi har sat fokus på motorik gennem et motorikforløb for børn og forældre med Fie Illum i vores dejlige sal på Smakkegårdsvej.

Vi har afholdt vores årlige Ledelseskonference på Schæffergården, hvor 80 ledere, souschefer og bestyrelsesmedlemmer deltog i en spændende dag med bla. forandringer på programmet, og hvor relationer på tværs fik mulighed for at blomstre.

Vi har lanceret vores nye uddannelseskoncept, hvor 11 ledere, souschefer og ledertalenter lige nu er i gang med første modul på vores lederuddannelse, og hvor ca. 125 bestyrelsesmedlemmer indtil videre har gennemført vores nye obligatoriske bestyrelseskursus for derigennem at sikre et fælles fundament og vidensniveau i vores institutioner.

Vi har haft Cirkus 3 på besøg og gjort det muligt for en række institutioner at gennemføre tigertræning ude i institutionerne til stor glæde for både børn og medarbejdere. Vi har endvidere i samarbejde med Grøn Guide arrangeret Krible Krable uge til stor begejstring for både børn og medarbejdere.

Vi har etableret et projekt med Virksomhedsjordemoderen for institutionernes medarbejdere, hvor alle medarbejdere i de tilmeldte institutioner, 24 timer i døgnet alle årets dage kan kontakte en jordemoder og få god kvalificeret jordemoderrådgivning.

Vi har fået etableret en gruppeforsikring for en lang række af vores bestyrelser, således at de derigennem er ansvarsdækket i deres bestyrelsesarbejde, ligesom vi lige nu arbejder på et fælles nyt og opdateret telefonssystem for en række af vores institutioner.

Alt i alt et rigtig spændende år med forandringer og nye tiltag.

Tusind tak for i år og tak for den støtte og opbakning vi oplever til Gentofte Børnevenner.

Vi glæder os til et nyt år med nye spændende opgaver.