Strategiseminar i hovedbestyrelsen i Gentofte Børnevenner den 28. januar 2017

Den 28. januar 2017 mødtes hovedbestyrelsen i Gentofte Børnevenner til årets strategiseminar.

I løbet af dagen blev spørgsmål som Hvem er I og Hvorfor har I valgt at være med i bestyrelsen i GBV drøftet, ligesom hovedbestyrelsen arbejdede med, hvad der kendetegner GBV, og hvilke drømme og visioner, hovedbestyrelsens medlemmer, hver især har for GBV med inddragelse af Gentofte Børnevenners nuværende strategi og værdigrundlag. Der blev drøftet fokusområder for 2017, og hovedbestyrelsen diskuterede det enkelt hovedbestyrelsesmedlems rolle i bestyrelsesarbejdet, og forventningerne til sig selv og hinanden blev afstemt.

Alt i alt en rigtig god dag, hvor nye skridt for 2017 blev taget.

Fotokredit: Rie Neuchs