Debatmøde med kommunalpolitikere 31.10.17

I forbindelse med kommunalvalget i november ønsker GENTOFTE BØRNEVENNER at sætte fokus på børneområdet.

Vi har derfor inviteret følgende politikere til at fortælle om deres visioner på børneområdet for de næste fire år samt en drøftelse af de udfordringer, vi ser:

• Pia Nyring (C)
• Søren B. Heisel (A)
• Louise H. Feilberg (V)
• Jeanne G. Toxværd (Ø)
• Poul V. Jensen (D)

Vi håber at vores institutionsledere og bestyrelsesformænd samt interesserede forældre vil møde talstærkt op og deltage aktivt i debatten med relevante spørgsmål til politikerne og dermed være med til at påvirke fremtiden for vores børn i daginstitutionerne.

Nogle af de fokusområder, som vil blive bragt op er:

• Det faldende børnetal – hvad tænker kommunen om det?
• Normering i daginstitutionen
• Mangfoldigheden og det selvejende
• Forældreinvolvering
• Deltidspladser

Men der vil også blive mulighed for, at I som ledere og bestyrelser i daginstitutioner kan bringe op, hvad I har på hjerte.

Mødet er berammet til kl. 21, men der vil være mulighed for et glas vin bagefter, hvis man har tid og lyst.

Af praktiske hensyn beder vi deltagere om at tilmelde sig via www.gbv.nemtilmeld.dk senest fredag den 27. oktober 2017.
Vi glæder os til at se jer!

GENTOFTE BØRNEVENNER
HOVEDBESTYRELSEN