Ny sekretariats­medarbejder søges i Gentofte Børnevenner

Gentofte Børnevenner søger en struktureret, engageret og omstillingsparat sekretariatsmedarbejder, som har politisk tæft og samtidig er imødekommende og åben overfor mange forskellige mennesker, flest frivillige – og er handlekraftig og initiativrig.

Du trives i en rolle, hvor det er forventet, at du deler din indsats bredt og derved hele tiden mærker ”pulsen” på et bredt område.

Det er essentielt, at du brænder for Gentofte Børnevenners mangeartede opgaver og evner at være kollegial på tværs af Gentofte Børnevenners institutioner og eksterne samarbejdspartnere, samt at du forstår at prioritere din indsats så bredt, at alle opgaver og interessenter får samme opmærksomhed.

Gentofte Børnevenner
Gentofte Børnevenner er en unik og fremtrædende interesseorganisation, der i mere end 70 år har spillet en signifikant rolle på dag- og specialinstitutionsområdet i Gentofte Kommune. Ca. 40 % af alle institutionsbørn i kommunen går i en af Gentofte Børnevenners selvejende institutioner, hvilket er med til at sikre en stor mangfoldighed i tilbuddet til institutionsbørnene og deres forældre i kommunen.

Drivkraften er de mange frivillige medlemmer, der dels ønsker at påvirke formuleringen og synliggørelsen af børn- og ungepolitikken i Gentofte Kommune, dels ønsker at bidrage og deltage i driften og udviklingen af de mange selvejende institutioner under Gentofte Børnevenner.

Du bliver en del af et mindre sekretariatsteam på 5 medarbejdere. Du refererer til direktøren.

Stillingen
Du får mange spændende opgaver som sekretariatsmedarbejder, herunder at understøtte Gentofte Børnevenners formål, værdigrundlag og strategi, at være med til at sikre, at sekretariatet tænker strategisk og tværgående i opgaveløsningen, samt at sekretariatet løser sekretariatsopgaver på et højt fagligt niveau.

Du bliver sammen med den øvrige del af teamet Gentofte Børnevenners ansigt udadtil.

Dine primære opgaver vil være:
Rådgive og sparre med ledelser og/eller bestyrelser i Gentofte Børnevenners institutioner
Udvikle nye tiltag og aktiviteter i samarbejde med direktøren
Brande og synliggøre Gentofte Børnevenner i samarbejde med direktøren, herunder udarbejde artikler og nyhedsbreve
Effektivisere og systematisere processer og arbejdsgange i Gentofte Børnevenners opgaveportefølje
Deltage i Hovedbestyrelsesmøder, Institutionsrådsmøder, Ledelsesforum samt møder med Gentofte Børnevenners eksterne samarbejdspartnere i samarbejde med direktøren
Arrangere events/arrangementer – herunder Gentofte Børnevenners Årskonference samt Generalforsamling
Udarbejde og koordinere arbejdsplan for den ansatte studentermedhjælp samt sikre fremdrift i studentermedhjælpens løbende opgaver
Projektstyring og ad hoc case-håndtering
Stillingen varetages primært fra organisationens kontor i Gentofte i det nordlige København.

For at få succes i det her job, er det vigtigt, at du kan trives i en rolle som kræver, at du kan samarbejde professionelt med institutioner, Gentofte Kommune, foreninger, virksomheder m.m. omkring det lokale selvejende arbejde – at du har et vedvarende fokus på branding og synliggørelse – og har blik for at udvikle nye tiltag og aktiviteter på tværs, samtidig med at du er en stærk strateg.

Forventninger
Du kommer formentlig med en erfaring fra institutionsområdet og/eller har erfaring med interessevaretagelse eller lobbyarbejde fra en politisk organisation, virksomhed eller myndighed.

Du har formentlig erfaring med eller kendskab til det selvejende princip, foreningsdrift samt frivilligt socialt arbejde.

Som person skal du være imødekommende, ordentlig, struktureret, fleksibel og en god netværksperson, som kan lide at blive inspireret af at møde nye mennesker, og som trives med at have mange bolde i luften.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er berammet til mellem 18-20 timer med start 1. april 2018.

Lønnen afhænger af dine kvalifikationer og hænger sammen med dine opgaver.

Ansøgning
Ansøgning skal stilles til direktør Sabina Holm Larsen på shl@gbv.dk. Du er velkommen til at kontakte direktør Sabina Holm Larsen for spørgsmål i relation til stillingen som sekretariatsmedarbejder på tlf. nr. 39 65 11 06. Ansøgningsfristen er den 7. februar 2018.

Ansættelsessamtaler
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 8.