Tak for sidst

Tak til alle jer, der deltog i Gentofte Børnevenners Årskonference d. 14. april 2018 på Schæffergården. Der var et flot fremmøde på 106 deltagere fra hovedbestyrelsen, sekretariatet samt ledere, ansatte og bestyrelsesmedlemmer fra foreningens institutioner. Dagen bød på tre inspirationsoplæg om hhv. leg, sprog og forældreinvolvering. Her kommer et kort sammendrag af dagens oplæg:

Debatmøde med kommunalpolitikere 31.10.17

I forbindelse med kommunalvalget i november ønsker GENTOFTE BØRNEVENNER at sætte fokus på børneområdet.
Vi har derfor inviteret en række politikere til at fortælle om deres visioner på børneområdet for de næste fire år samt en drøftelse af de udfordringer, vi ser.